Lista projektów dopuszczonych do głosowania w ŚBO 2020

Zespół Budżetu Obywatelskiego nadał numery projektom dopuszczonym do głosowania w V edycji Średzkiego Budżetu Obywatelskiego.

Numery zostały nadane wnioskom, które pozytywnie przeszły etap weryfikacji. Numer określa litera: M - miejski, W - wiejski, oraz liczba, która została nadana zgodnie z wpływem wniosku do Urzędu - oznacza to, że najszybciej złożony wniosek w swojej kategorii otrzymał 1, kolejny 2, itd.

 W tym roku, oprócz papierowego głosowania w Ratuszu, w godzinach pracy Urzędu, jest możliwość głosowania przez internet. Wszystko odbywa się na stronie bo.sroda.wlkp.pl w zakładce GŁOSUJĘ. Obecnie, mimo widocznej zakładki, głosowanie jest nieaktywne. Zostanie ono włączone 25 czerwca po północy.

Głosowanie "krok po kroku"

Po wejściu w zakładkę GŁOSUJĘ pojawi się Regulamin, który należy przeczytać i zaakceptować. Po tej czynności zostaniemy przeniesieni do kolejnej części, czyli do głosowania. W nagłówku umieszczona jest informacja o sposobie oddania głosu: wyboru zadania dokonuje się poprzez kliknięcie na wybrane zadanie. Głosować można na jeden projekt w każdej kategorii. Należy zatem oddać 1 głos w kategorii "Miasto" lub/i 1 głos w kategorii "Wieś". Zaznaczenie większej ilości wniosków jest niemożliwe (w wersji fizycznej zaznaczenie większej ilości projektów skutkuje nieważnością oddanych głosów).

Po zaznaczeniu wybranych wniosków klikamy na "DALEJ" mieszczącym się na dole strony. Jeśli nie zaznaczyliśmy żadnego z projektów, system wyświetli komunikat o konieczności wybrania co najmniej jednej pozycji. Następnie przechodzimy do kolejnego kroku, w którym należy podać nr PESEL osoby głosującej. UWAGA! Użycie PESELU innych osób jest karalne. Należy także przepisać kod bezpieczeństwa i ponownie kliknąć "DALEJ". Głos został oddany.

System może wyświetlić także następujący komunikat: "Podany numer PESEL nie jest prawidłowy lub nie jest uprawniony do głosowania lub oddano już dla niego głos. W celu wyjaśnienia prosimy o kontakt z WSO ul. Plac Zamkowy 1 (Ratusz)." W takim przypadku należy udać się do Ratusza, do Wydziału Spraw Obywatelskich, gdzie problem zostanie wyjaśniony.

 

 

Poniżej znajdują się listy projektów dopuszczonych do głosowania z nadanymi numerami. Lista projektów na karcie do głosowania będzie identyczna z tą, znajdującą się poniżej. Zachęcamy także do przejrzenia poprzednich aktualności, gdzie znajdują się dokładne informacje dotyczące projektów.

 

 Projekty dla miasta

 M1  Toalety WC przy ul. Inwalidów Wojennych
 M2  Plac treningowy dla psów w Parku Łazienki przy ul. Plantaża
 M3  Zielona Środa – posadzenie nowych drzew na terenie miasta Środa Wielkopolska
 M4  2 boiska do siatkówki plażowej przy kortach tenisowych
 M5  „Plażówka lepsza niż halówka” – budowa boiska do piłki ręcznej plażowej przy kortach tenisowych
 M6  Sport wszystkich dzieci – nowa mata zapaśnicza na doposażenie hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulicy Dąbrowskiego 50
 M7  Budowa przystani żeglarskiej Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego Środa Wielkopolska nad Jeziorem Średzkim
 M8  Przywróćmy średzkie tradycje szachowe – zakup wyposażenia szachowego do Biblioteki Miejskiej
 M9  Dofinansowanie zakupu karetki do Szpitala Średzkiego
 M10  Strażacy miasta Środa – zakup samochodu gaśniczego z przebudową i wyposażeniem dla OSP Środa Wlkp.

 

 Projekty dla wsi

 W1  Doposażenie świetlicy wiejskiej w Zielniczkach i doposażenie placu zabaw w Marianowie Brodowskim
 W2  Budowa altany rekreacyjnej z kompletem ław i stołów w Pławcach
 W3  Modernizacja świetlicy wiejskiej w Olszewie
 W4  Montaż 10 lamp oświetlenia ulicznego w Zdziechowicach
 W5  Uporządkowanie i doposażenie placu zabaw w Brodowie
 W6  Poprawa warunków pracy przy pielęgnacji boiska i placu zabaw. Doposażenie Sali Wiejskiej w Szlachcinie
 W7  Instalacje elektryczne wewnątrz świetlicy i doprowadzenie instalacji wodnej do świetlicy w Winnej Górze
 W8  Wiaty rowerowe w Koszutach i Słupi Wielkiej
 W9  Doposażenie i rozbudowa infrastruktury na boisku gminnym w Jarosławcu
 W10  Budowa chodnika we wsi Babin
 W11  Bezpieczna wieś – doposażenie OSP w Mącznikach
 W12  Zielony trawnik na placu zabaw w Kijewie
Licznik odwiedzin1