Formularz złożony. Czy to oznacza, że moje zadanie ma szanse realizacji w przyszłym roku?

TAK, jednak zanim zadanie zostanie uwzględnione na listach do głosowania i zatwierdzone do realizacji, musi jeszcze zostać sprawdzone pod kątem kompletności, formalno-prawnym i wykonalności. Formularz zgłoszeniowy, który dostarczasz do Urzędu Miejskiego, powinien być wypełniony w całości – jeśli pozostawisz puste miejsca bądź pojawią się jakiekolwiek wątpliwości, od 5 czerwca 2019 roku przedstawiciel Zespołu Budżetu Obywatelskiego będzie kontaktował się z Tobą i poprosi o jak najszybsze uzupełnienie. Dlatego koniecznie zostaw nam swój numer telefonu!!! Na uzupełnienie wniosku masz czas do 11 czerwca 2019 roku.

 

Warto jednak sprawdzić wcześniej, czy Twoja propozycja zadania spełnia poniższe warunki:

  • zadanie musi mieścić się w zakresie zadań gminy – by sprawdzić, czy tak jest, zajrzyj do przygotowanej przez nas poniżej listy zadań gmin wraz z przykładami,
  • propozycja zadania musi być zgłoszona na odpowiednim formularzu, który można pobrać w zakładce "Do pobrania",
  • wniosek musi zostać poparty wymaganą liczbą podpisów wg rozpiski "Pule" w zakładce "Do pobrania",
  • propozycja zadania inwestycyjnego albo remontowego musi zostać zlokalizowana na terenie, na którym realizacja podobnego pomysłu jest prawnie możliwa. Przede wszystkim chodzi więc o tereny należące do gminy, bądź pozostające w jego władaniu,
  • przeanalizuj, czy udało Ci się dobrze zorientować w cenach i określić szacunkowe koszty Twojego pomysłu – to ważne z punktu widzenia ustawowych wymogów gospodarności,
  • projekt da się zrealizować w ciągu jednego roku – budżet obywatelski pozwala realizować tylko te zadania, których realizacja w całości zmieści się w roku 2020,
  • koszty realizacji Twojej propozycji nie są wyższe niż ustalona kwota,
  • zadanie nie koliduje z zadaniami już rozpoczętymi przez Gminę Środa Wielkopolska, oraz czy przypadkiem nie dotyczy wyłącznie opracowania dokumentacji projektowej.

 

Pamiętaj!!! Po otwarciu kopert Twój projekt trafi do odpowiednich komórek merytorycznych w celu przeprowadzenia analizy zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego.  Mamy świadomość, że błędy zdarzają się nawet najlepszym. Co, jeżeli zdarzy się to i Tobie? Nie musisz się martwić – przedstawiciel Zespołu Budżetu Obywatelskiego skontaktuje się z Tobą i poprosi o uzupełnienie Twojego wniosku. Dopiero gdy odmówisz, bądź nie zmieścisz się z uzupełnieniem w wyznaczonym terminie, Twój projekt nie będzie dalej rozpatrywany.