Formularz gotowy! Gdzie mogę go złożyć?

Wypełniony formularz z propozycją zadania należy złożyć osobiście w Sekretariacie lub Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miasta pomiędzy 29 maja a 4 czerwca 2019 r., bądź za pośrednictwem usług pocztowych na adres: Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej, Ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska z danymi wnioskodawcy oraz dopiskiem Budżet Obywatelski 2020. Należy jednak pamiętać o tym, że w tym przypadku liczy się nie data nadania, lecz wpłynięcia do urzędu. Innymi słowy, przesyłka musi fizycznie trafić do Urzędu Miejskiego najpóźniej 4 czerwca 2019 r. do godziny 15.00. Formularz musi znajdować się w kopercie, na której dopisać należy dane wnioskodawcy (imię, nazwisko i adres) oraz dopisek "Średzki Budżet Obywatelski 2020".

UWAGA!!!

Pamiętaj, by do wniosku dołączyć wypełnioną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania) oraz konieczną listę osób popierających wniosek. Tę listę należy stworzyć samodzielnie i musi zawierać: imię, nazwisko, adres oraz podpis osoby zamieszkującej teren, na którym przewidziana jest lokalizacja inwestycji.