Poniżej przedstawiamy ważne daty dla Budżetu Obywatelskiego 2020
 
 
ogłoszenie naboru- 22 maja 2019
nabór projektów – 29 maja do 4 czerwca
weryfikacja wniosków – 5 czerwca do 11 czerwca
wysyłanie informacji do wnioskodawców o przyjęciu bądź odrzuceniu wniosku – 12 czerwca 2019
 
przyjmowanie odwołań od wnioskodawców – 13 do 19 czerwa 
weryfikacja odwołań i przekazanie listy odwołań Burmistrzowi Miasta – 20 czerwca
ogłoszenie decyzji Burmistrza dotyczącej odwołań na stronie internetowej,oraz publikacja listy projektów dopuszczonych do głosowania - 24 czerwca
 
głosowanie 25 czerwca do 1 lipca
ogłoszenie wyników 8 lipca